EN
logo
EN
Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı toplantısına katıldı
05 Mart 2020

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, 25-26 Şubat 2020 tarihinde Doha/Katar’da düzenlenen Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı toplantısına katıldı. 26 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Genel Oturumda bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Doha Deklarasyonunu ve yargıda dürüstlüğün güçlendirilmesinin önemini vurguladıktan sonra, 23 Temmuz 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyde 192 devlet tarafından oybirliği ile kabul edilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’ne ilişkin Karar’ın içeriği hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda   hakimlerin sosyal medyayı kullanması, yargı kurumlarında yapay zekanın kullanılması, yargı mensupları arasında cinsiyet ayrımından kaynaklanan  sorunlar ve  yargıda dürüstlük  için  birlikte çalışma konu başlıklarında  genel oturumlar ile ;

Hakimler hakkında etik ve disiplin işlemleri,  zorlama, taciz ve kötü muamele  gibi cinsiyet ayırımından kaynaklanan  sorunlar,  yargı organlarının şeffaflığı ve hesap verebilirliği, hakimlerin atanması ve yargı bağımsızlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan zorluklar, yargının performansı ve vatandaşların algısı, hakimlerin denetimi, değerlendirilmesi ve görevden alınması, yargı etiği eğitimi,  suiistimal iddialarının tespiti ve yargısal bağışıklık gibi konularda   eş zamanlı bölünmüş grup oturumları düzenlenmiştir.

Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı toplantısına, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit’in yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Sayın Necati Nursal, Sayın Kemal Aksakal, Sayın Mehmet Mahir Kara ve Sayın Orhan Uzun toplantıya iştirak ettiler.

Fotoğraflara ulaşmak için tıklayınız.

 


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler